معرفی مقالهورزش نوشتار

تاثیر ورزش بر متاستاز سلولهای سرطانی

An Exercise-Induced Metabolic Shield in Distant Organs Blocks Cancer Progression and Metastatic Dissemination

چکیده:

یک مطالعه جدید(نوامبر ۲۰۲۲) نشان داد که ورزش هوازی می تواند خطر متاستاز را در سرطان تا ۷۲ درصد کاهش دهد. به گفته محققان، ورزش هوازی شدید مصرف گلوکز (قند) اندام های داخلی را افزایش می دهد. در نتیجه دسترسی به انرژی برای تومور را کاهش می دهد.

دراین مطالعه عنوان شده است که ورزش از بروز و عود سرطان جلوگیری می کند. با این حال مکانیسم اساسی در پشت این رابطه ناشناخته باقی مانده است. ورزش متابولیسم اندامهای داخلی بدن راتحریک می‌کند و تقاضای مواد مغذی را افزایش می‌دهد و با محدود کردن دسترسی مواد مغذی به تومور، از ایجاد یک سپر متابولیک ناشی از ورزش در برابر تشکیل کلونی تومور و متاستاز محافظت می‌کند.

تجزیه و تحلیل ظرفیت متابولیک اندام های داخلی موش نشان داد که ورزش باعث افزایش فرآیندهای کاتابولیک، جذب گلوکز، فعالیت میتوکندری و بیان GLUT می شود. آنالیز آزمودنی انسانی ، افزایش مصرف کربوهیدرات را پس از ورزش نشان داد. داده‌های اپیدمیولوژیک از یک مطالعه کوهورت ۲۰ ساله روی یک گروه بزرگ انسانی از شرکت‌کنندگانی که در ابتدا بدون سرطان بودند، نشان داد که ورزش قبل از شروع سرطان تأثیر متوسطی بر بروز سرطان در مراحل متاستاتیک پایین دارد، اما به طور قابل‌توجهی احتمال سرطان با متاستاز بالا را کاهش داد.

در سه مدل ملانوم در موش، ورزش قبل از تزریق سرطان به طور قابل توجهی در برابر متاستاز در اندام های دور محافظت می کند. اثرات محافظتی ورزش وابسته به فعالیت mTOR بود زیرا mTOR یک فاکتور رشد محسوب می شود که تمرینات شدید هوازی باعث سرکوب فعالیت آن می شوند و محدود شدن فعالیت آن از رشد تومور جلوگیری می کند. همچنین ورزش با ایجاد شرایط محدودیت گلوکز فرصتی را برای جلوگیری از متاستاز با به چالش کشیدن نیازهای متابولیکی تومور ایجاد می‌کند

Sheinboim, D., et al. (۲۰۲۲) An exercise-induced metabolic shield in distant organs blocks cancer progression and metastatic dissemination. Cancer Research. doi.org/10.1158/0008-5472.can-22-0237.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا